Hote.li е един от популярните туристически портали на България. Можете да рекламирате в него, ако сте собственик на хотел, къща за гости, ресторант или друг тип бизнес, свързан с туризмът.

Позвънете още днес и поискайте оферта за реклама. Телефон за връзка: 088 999 62 62

Ефективни решения за Вашият туристически обект

Hote.li - доброто място за туризъм

Публикувайте информация за Вашият хотел още днес

Текат ремонтни дейности по Часовниковата кула в Ботевград. Те са част от проект „Хетеротопии“ по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Той има туристическа насоченост и се изпълнява в партньорство с Народния музей в гр. Лесковац, като община Ботевград е водещ партньор.

„Най-общо казано тази част от проекта има за цел експониране и социализиране на часовникова кула в Ботевград, като я направи по-достъпна и безопасна за посетители.“, каза пред наш репортер арх. Маринела Андреевска.

Според арх. Андреевска дейностите по сегашния проект предвиждат премахването на всички ел. инсталации във вътрешността на кулата, поставяни през годините, и изграждането на нова, съобразена с всички противопожарни изисквания. Също така извън кулата ще бъде изнесено и електрическото табло, захранващо обекта. „Това се прави според противопожарните предписания. Отвън Часовниковата кула изглежда масивно-каменна, но горните части, както и цялата й вътрешност е изградена от дървени конструкции. Това е много опасно, защото при евентуален пожар от нея ще остане само каменната зидария“ – поясни още арх. Андреевска. Проектът за експониране и социализиране на часовниковата кула предвижда още подмяна на художественото осветление на фасадата, както и изграждането мостик над шадравана за по-лесен достъп до входната врата. Предвидено е още и монтирането на стоманено въже покрай стълбите, което ще осигури безопасността на хората, които не ги е страх да се изкачат до часовниковия механизъм. Те ще се захващат за него с карабинери. За другите посетители на кулата в приземния етаж ще бъде поставен монитор и камера на върха. По този начин те ще могат да разгледат Ботевград от близо 30 метра височина, нещо като виртуален перископ, поясни още Андреевска.

Ето и другите дейности, които ще бъдат или са реализирани в община Ботевград по проект „Хетеротопии“:

  • изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва: туристически информационен център; телепрезънс зала и пространство за съвременност изкуство; реализиране на екстериорни строително-монтажни работи за благоустрояване и облагородяване на прилежащите външни пространства с поставяне на вертикален LED видео-екран за външни условия, пейки, велостоянка и вертикално озеленяване; монтиране на информационни киоски;
  • облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някои от тях ще са с постоянен, а други с временен характер. Планирано е монтиране на витрини и табла за експониране, поставяне на постаменти с вградено осветление за презентиране на музейни експонати, както и създаване на игрова зона за малки изследователи с детски съоръжения.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020г.

Тази публикация е създа-дена с подкрепата на Ев-ропейския съюз, чрез Про-грамата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020, CCI No  2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и Народен музей Лесковац и по никакъв начин не може да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранич-но сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020г.

Тази публикация е създа-дена с подкрепата на Ев-ропейския съюз, чрез Про-грамата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020, CCI No  2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и Народен музей Лесковац и по никакъв начин не може да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.